Klub korisnika Calculus poslovnog softvera. Dobro došli!

MIGRIRAJTE CALCULUS 12 APLIKACIJE NA INTERNET

Moderno, centralizovano radno okruženje za preduzeća sa više ogranaka

WFC Server na usluzi

Winflector (WFC) Server je softver za virtualizaciju koji omogućuje lako, brzo i efikasno deljenje Calculus 12 aplikacija preko lokalne i javne mreže, bez suvišnog trošenja računarskih i mrežnih resursa. Jedan centralni server aplikacija, na kojem se Calculus 12 aplikacije izvršavaju, omogućuje jednostavan udaljeni pristup Calculusu putem WFC klijenta dostupnog za Linux i Windows.
WFC deljenje aplikacija

WFC server deli Calculus i Windows aplikacije na više računara u konkurentskom režimu rada

Calculus ERP centralizacija

Migracija Calculus ERP softvera na Internet daje mu novu funkcionalnost i centralizovano radno okruženje

Laka integracija

Laka integracija sa postojećom IT infrastrukturom vaše kompanije i ne zahteva promene postojećeg sistema

Višekorisnički pristup

Istovremeni daljinski pristup više Calculus korisnika koji rade pod Windows, Linux i Android OS

Radi sa HTML5 klijentom

HTML5 klijent ne zahteva instalaciju Calculusa 12 na računar. Dovoljno je da poseduje samo web pregledač

Integrisan PDF printer

PDF štampe možete slati e-poštom, čuvati u arhivi, štampati na fizičkom štampaču ili preko usluga u oblaku

KLUB LEGION

image
image
image
image
image