Klub korisnika poslovnog softvera. Dobro došli!

CRM menadžer

Uspostavite interakciju poslovnih procesa u preduzeću

Rukovoditel (srb. Supervizor) - je jedinstvena aplikacija kojom sami kreirate CRM, PM, HRM, WMS i t.d na osnovu stvarnih potreba vašeg preduzeća! Koristeći raznovrsna podešavanja, za pola sata možete na svoj server postaviti sistem upravljanja projektima, sistem upravljanja zaposlenima ili drugi (CRM, HRM, VMS, itd.).


Alat za dizajn CRM softvera

Mogućnost dizajniranja aplikacije glavna je razlika između CRM Managera i konkurenata. Sa ovom funkcijom, vaš CRM će rasti i razvijati se s vašom kompanijom.
Na primer, vi ste start-up kompanija koja se bavi projektovanjem. Za početak rada sa CRM-om, menadžer će imati prilično standardnu konfiguraciju, gde je cela struktura podeljena na projekte, a projekti podeljeni na zadatke. Kako vaša kompanija raste, moraćete upravljati dokumentima, finansijama i drugim podacima. Da biste organizovali rad sa ovim podacima, potrebno je samo da dodate potrebne entitete i konfigurišete odnose između njih.


Na primer, morate da izgradite sistem kontrole proizvodnje tamo gde su tehnološki procesi čine složen lanac. CRM Manager nudi širok skup alata za izgradnju baze podataka, uključujući automatizaciju procesa. U isto vreme, da biste kreirali aplikaciju, ne morate biti programer - sva podešavanja se vrše pomoću vizuelnog konstruktora.


Zaboravite na Excel tablice rasute po različitim deljenim folderima i slike umetnute u Excel tablice, Sve ćete imati na jednom mestu u bazi podataka sa velikim kapacitetom i mogućnostima.


Često postavljana pitanja

Šta je besplatno a šta se plaća?

Osnovna verzija programa Rukovoditel je potpuno funkcionalan softver za sistem upravljanja bez ikakvih ograničenja i besplatan je. DODATAK sadrži skup izveštaja i alata za efikasnije planiranje i upravljanje i zasebno se dokupljuje. Plaćanje se vrši samo jednom i sve naredne verzije i ispravke mogu se preuzeti besplatno. Kupovinom dodatka pomažete ravoj projekta!

Kako mogu dobiti tehničku podršku?

Tehnička podrška korisnicima dostupna je na forumu Rukovoditel Support Forum. Prilikom prijvljivanja problema, molimo vas da navedete sledeće informacije:

 • Verzija "Rukovoditel" softvera i broj licence
 • PHP i MySQL tačne verzije, uključujući zakrpe
 • Detaljan opis greške, učestalost njenog pojavljivanja, informacije ako se greška može reprodukovati
 • Da li Rukovoditel mogu lokalno instalirati na kompanijski server?

  Rukovoditel je Open Source softver dizajniran za instaliranje na lokalnom serveru ili Internet serveru sa PHP/MySQL podrškom.

 • Fleksibilnost - jezgro sistema je osmišljeno tako da se može koristiti u bilo kojoj oblasti poslovanja. Uvek možete implementirati upravo onakav CRM kakav vam zaista treba. CRM Manager je napravljen tako da se može prilagoditi potrebama svakog stručnjaka ponaosob.
 • Skalabilnost – ne postoje nikakva ograničenja za broj, na primer, klijenata, projekata, korisnika i tako dalje.
 • Instalira se na kompanijski server - niste zavisni od tuđih servera, kapaciteta i tako dalje. Ukoliko želite, možete odabrati hosting od domaćeg provajdera.
 • Tehnička podrška - o svim pitanjima se brzo i živo raspravlja na forumu Rukovoditel Support Forum. Možete uspostaviti kontakt u sa programerim i razgovarati o nekim pitanjima za poboljšanje ili saradnju!
 • Ažuriranje - nove verzije su besplatne. Redovno se uklanjaju greške i dodaje se nova funkcionalnost.

 • GNU General Public License v2.0 (GPL-2.0)

  Softver možete kopirati, distribuirati i modifikovati sve dok pratite promene/datume u izvornim datotekama. Sve modifikacije ili softvera koji uključuju (preko kompajlera) GPL licencirani kod takođe moraju biti dostupne pod GPL-om, zajedno sa uputstvima za izradu i instaliranje.

  DODATAK je koristan alat i sadrži skup izveštaja i alata za efikasnije planiranje i upravljanje i zasebno se dokupljuje. Plaćanje se vrši samo jednom i sve naredne verzije i ispravke mogu se preuzeti besplatno. Kupovinom dodatka pomažete ravoj projekta!

  Localhost & WebHosting

  Rukovoditel je veb aplikacija koja se instalira na veb server.

  Uslovi: PHP >= 5.4 i MySQL >= 5.0 (preporučuje se PHP7) 

  Osnovna verzija programa Rukovoditel je potpuno funkcionalan softver za sistem upravljanja bez ikakvih ograničenja.

  Ugovor o licenci za korišćenje proširenja sistema "Rukovoditel"

  Molimo pročitajte pažljivo odredbe i uslove licencnog ugovora pre nego što započnete rad sa softverom koji je obuhvaćen ovim licencnim ugovorom.

  Instalacija, kao i korišćenje proširenja sistema "Rukovoditel", svedoči da se slažete sa uslovima i odredbama licencnog ugovora.

  Ako se ne slažete sa uslovima i odredbama ove licence, trebali biste prekinuti dalju upotrebu proširenja.

  Proširenje sistema "Rukovoditel" ("Softver") je otvorenog koda ("Open Source") i obezbeđen je za jedan domen ili poddomen.

  1. Korišćenje

  1.1. Imate pravo da instalirate i koristite softver na kućnim računarima i računarima kompanija bilo koje kategorije, uključujući državne, pokrajinske i opštinske institucije.

  1.2. Imate pravo da menjate softverski kod.

  2. Ograničenja

  2.1. Nemate pravo da distribuirate ovaj softver.

  2.2. Zabranjeno je uklanjanje autorskih prava ili bilo koje druge informacije o autorima i vlasnicima softvera.

  2.3. Zabranjeno je iznajmljivanje ili preprodaja softvera.

  2.4. Za kršenje intelektualnih prava na softveru osoba koja ga krši smatra se odgovornom prema građanskom, upravnom ili krivičnom zakonodavstvu.

  3. Izjava o odricanju odgovornosti

  3.1. Slažete se da ovaj softver može sadržavati greške i, shodno tome, slažete se da morate voditi računa o pravljenju rezervnih kopija svojih datoteka.

  3.2. Nosilac prava ne daje nikakvu garanciju za radnu efikasnost softvera na betonskim uređajima.

  3.3. Nosilac prava ne daje garanciju za radnu efikasnost softvera ako ga ne nadogradite na najnoviju verziju.

  3.4. Nosilac pravanije odgovoran za bilo kakve štete i/ili gubitke (uključujući štetu koja se odnosi na gubitak komercijalne dobiti, poslovni prekid, gubitak informacija ili bilo kakav drugi materijalni gubitak), u vezi sa korišćenjem ili gubitkom upotrebe softvera.

  4. Intelektualna svojina

  4.1. Autorska prava na proširenje sistema "Rukovoditel" ima isključivo autor programa - Harčišin Sergej Vasilijevič (Сергей Харчишин Васиљевич).

  4.2. Ovaj ugovor o licenci reguliše zakonodavstvo Ruske Federacije i međunarodne norme o autorskim pravima.

  5. Tehnička podrška

  Tehnička podrška pruža se sve dok redovno ažurirate i instalirate nove verzije originalnog softvera.

  Tehnička podrška je dostupna:

  • Na forumu zvanične veb stranice: Rukovoditel Support Forum

  • Kroz obrazac za povratne informacije

  Preko e-pošte: support@rukovoditel.net

  6. Proizvodi treće strane kao deo instalacionog paketa

  Instalacioni paket ne sadrži proizvode treće strane.

  7. Kontakti

  Kharchishin Sergey

  Veb: https://www.rukovoditel.net/contact_us.php

  E-Mail: support@rukovoditel.net

  image
  image
  image
  image
  image
  image