Klub korisnika poslovnog softvera. Dobro došli!

ERP Calculus12

Radno mesto na Internetu!

Naoružani umećem prepoznavanja šansi, uspešni privrednici su u 21-vom veku prepoznali informacione tehnologije kao glavno sredstvo za ostvarenje poslovnih ciljeva. Izgrađena svest o ključnoj ulozi informacionih tehnologija na vaš posao uvešće vas definitivno u svet uspešnih!
ERP Calculus12 pripada novoj generaciji cloud softvera (softver instaliran u oblaku), uz 100% privatnost i sigurnost svih podataka. Nisu potrebna dodatna ulaganja u skupu hardversku infrastrukturu i nema sofisticiranih zahteva za održavanjem. Vi u potpunosti posedujete i upravljate vašim podacima, dok za IT okruženje, uključujući bezbednost, nadogradnje i redovne rezervne kopije baze podataka - brine naš stručni tim.
Izborom CalculusCloud platforme za ERP Calculus12 softver, imate koristi od velikog iskustva našeg razvojnog tima zajedno sa neuporedivom bezbednošću i pouzdanošću cloud okruženja.

Osnovna funkcionalna specifikacija

Clculus12 sadrži podatke koje korisnik menja i dopunjuje prema svojim potrebama:


 • evidencija područja (države i sva mesta sa poštanskim brojevima)
 • sve svetske valute
 • sintetički i analitički kontni plan
 • jedinice mera sa međusobnim odnosima
 • šifarnik svrha plaćanja u platnom prometu
 • Korisniku je na raspolaganju velik broj funkcija:

 • hijerarhijska organizaciona struktura preduzeća i pregledi promena po toj strukturi ("Pregled po organizacionim jedinicama" u Glavnoj knjizi)
 • jedinstvena evidencija artikala, usluga, komitenata, područja, radnika, valuta, dažbina i ostalih podataka, koji se koriste u različitim aplikacijama
 • jedinstvena evidencija poslovnih partnera - ažuriranje podataka i tekućih računa komitenta posredstvom Web servisa NBS
 • vremensko praćenje kursnih lista i dažbina - ažuriranje kursnih lista posredstvom Web servisa NBS
 • pregledi poslovnih promena u paralelnoj valuti (EUR, USD, ...)
 • vođenje neograničenog broja analitika (komitenti, organizacione jedinice, radnici, područja, projekti, gradilišta... )
 • šifriranje osnovnih podataka (artikala, komitenata, itd) nije obavezno - unos po nazivu (padajuće liste)
 • neograničena izmena bilo kog podatka u toku poslovne godine ( šifre, nazivi, poslovne promene ... )
 • pretraživanje i sortiranje podataka, po proizvoljnim kriterijumima, u svakom prozoru po bilo kojem podatku uz pamćenje kriterijuma koji se često koriste
 • inicijalizacija podataka koji se ponavljaju, radi lakšeg unosa
 • korišćenje različitih kodnih stranica za unos podataka
 • korišćenje specijalnih znakova u unosu podataka (znakovi nedostupni sa tastature, ASCII > 127 )
 • Štampa u PDF i slanje na e-mail
 • Implementiran servis "Moj-eRačun" za dostavljanje i preuzimanje dokumenata, prve svega faktura u elektronskoj formi
 • svaki pregled moguće je prikazati i na ekranu i na štampi
 • standardni prozor za štampanje svih dokumenata uz pamćenje podešenih parametara za svaki štampani dokument
 • štampanje u pozadini bez ulaska u prozor za štampu
 • podešavanje i snimanje izgleda prozora (raspored, naziv i širina kolona, font i veličina fonta u pregledu) za svakog korisnika posebno ili na nivou svih korisnika
 • podešavanje linije tastera glavnog menija (toolbar-a) prema želji korisnika
 • povezivanje postojećeg Web Shop-a sa paketom Calculus
 • aplikacija B2B Manager za veleprodaju u potpunosti korespondira sa CalculusCloud poslovnim softverom
 • Koncept dokumenta

  Uvođenje nove vrste dokumenta, a to ujedno podrazumeva i prilagođavanje potrebama korisnika, ne zahteva izmene programa niti promene na strukturi baze podataka.

 • sve promene se unose isključivo kroz dokumente
 • tipovi i vrste
 • jedinstveni identifikator (broj) bilo kog dokumenta u celoj bazi
 • mogućnost izmene formata broja
 • unos bilo kog dokumenta u nekoj od izabranih svetskih valuta (EUR, USD, ...)
 • informacije o korisniku - ko je kreirao i ko je poslednji menjao ceo dokument i svaku stavku dokumenta
 • standardizovan unos dokumenata na nivou svih aplikacija
 • automatsko knjiženje operativnih dokumenata u Glavnu knjigu prema obrascima za knjiženje koje definiše sam korisnik
 • mogućnost kopiranja (dupliranja) kompletnih dokumenata ili spajanja više dokumenata u jedan
 • prilagođavanje važnijih štampanih dokumenata (fakture, ponude, cenovnici, ... ) potrebama korisnika uz ugradnju logotipa, mogućnost štampanja u gotovim obrascima i na memorandumima