Hosting Windows aplikacija za remote/cloud korisnike

Web HTTP server

Hostujte sve vaše Windows aplikacije

Winflector HTTP Server aplikacija omogućuje udaljeni pristup aplikacijama u okviru mreža (LAN & WAN) i na Internetu (Cloud) bez potrebe da aplikacije instalirate na vaš računar. Lokalni i udaljeni klijentski računari moraju imati instaliran samo HTML5 Web Browser (internet pregledač, veb pregledač). Klijentske računare i uređaje može pokretati bilo koji operativni sistem (Windows, Linux, Mac, Android, ...). Važno je samo da instalirani veb pregledač podržava HTML5 i WebSocket tehnologiju. Pored toga, integrisani PDF štampač omogućiće vam štampanje, čuvanje i pregledanje štampe takođe direktno iz bilo kog HTML5 Internet pregledača. HTML5 tehnologiju podržavaju sledeći veb pregledači:


 • Microsoft Internet Explorer 10+ (Windows)
 • Microsoft Edge (Windows 10)
 • Google Chrome (Windows, Linux, Android)
 • Mozilla Firefox (Windows, Linux, Android)
 • Opera (Windows, Android)
 • Safari (Mac OS X, iPad)

 • Winflector Server omogućuje siguran i kriptovan pristup Windows aplikacijama. Broj istovremenih konekcija na HTTP server aplikacija nije ograničen, ali za istovremeni pristup više od jednog klijenta potrebno je obezbediti dovoljan broj Winflector licenci. Licence su konkurentskog tipa i ne ograničavaju broj korisnika koji mogu pristupiti HTTP serveru, već samo ograničavaju broj korisnika koji istovremeno mogu pristupiti serveru aplikacija.


  Na primer, ukoliko imate deset licenci, HTTP serveru se može pristupiti sa neograničenog broja udaljenih računara ali istovremeno ih se može prijaviti na server samo deset. Svakom odjavom sa HTTP servera moguća je prijava drugog udaljenog korisnika.


  Migracija aplikacija na Internet za remote/cloud korisnike

  Sa Winflector HTTP serverom aplikacija možete koristiti udaljeni pristup aplikacijama, u bilo kom trenutku i sa bilo kog mesta. Jedini uslov je da imate pristup Internetu i da uređaj sa kojeg daljinski pokrećete aplikacije podržava jedan od savremenih HTML5 pregledača. Broj ISTOVREMENIH udaljenih konekcija je fleksibilan i po potrebi se može nadograditi.


  Winflector Server je softver za daljinsko izvršavanje aplikacija na serverima aplikacija koje pokreće Windows operativni sistem. Na zahtev udaljenog korisnika aplikacionom serveru da pokrene aplikaciju, Winflector pokreće GUI (Graphical User Interface) proces na serveru aplikacija i preusmerava određene elemente grafičkog interfejsa pokrenutog programa, poput prozora, menija ili ikona, na udaljeni računar/klijent i na taj način DALJINSKI izvršava aplikaciju.


  Za daljinski pristup Windows aplikacijama imaju potrebu svi zaposleni koji morju da rade od kuće kao i komercijalisti, agenti prodaje, trgovački predstavnici, trgovački putnici, horeca menadžeri, akviziteri i merčendajzeri. Svi oni veoma visoko cene mogućnost da na terenu pristupe informacijama u realnom vremenu. Za uspostavljanje konekcije sa HTTP aplikacionim serverom, dovoljno je da imaju pristup G4 mreži ili bežičnom internetu. U tom slučaju će na terenu sa prenosnih računara, tableta i smart telefona dobiti sve tražene informacije i obaviti posao, kao da su pored računara u kancelariji preduzeća.


  Korisničko iskustvo - efikasnost i upotrebna vrednost

  Zahvaljujući optimalnom opterećenju mrežne propusnosti i računarske snage servera aplikacija korisničko iskustvo neće biti umanjeno, u poređenju sa lokalnom mrežom. Moguće je da manji broj korisnika istovremeno radi čak i preko mrežne veze slabe propusnosti.


  Korisnik ima utisak da radi sa lokalnom aplikacijom uprkos činjenici da se ta aplikacija izvršava na udaljenom računaru. Korisniku su dostupne samo aplikacije koje mu je dodelio administratora servera aplikacija. Svakom korisniku administrator dodeljuje pristup samo određenim aplikacijama koje se mogu pokrenuti na serveru aplikacija ili nekom od PC-ja u preduzeću. Ovo rešenje preduzećima pruža bolje performanse i veliku sigurnost. Dodatna prednost je jednostavna instalacija i automatski režim ažuriranja Winflector klijenta. Ažuriranje WFC klijenta ne zahteva angažovanje administratora i korisnika i u potpunosti je automatizovano.


  HTTP server aplikacija i udaljena radna površina - da li je to isto?

  Kada je korisniku neke aplikacije potreban daljinski pristup, sigurnije je koristiti Winflector HTTP server koji omogućava pristup Windows aplikaciji kao da se izvršava na računaru-klijentu u lokalnoj mreži (LAN). Winflector HTTP server eliminiše suvišni programski kod udaljene radne površine, složen korisnički interfejs, što ujedno omogućuje veću mrežnu propusnost i smanjuje opterećenje servera. Još jedna prednost ovog rešenja je ograničavanje korisničkog pristupa samo na funkcionalnost daljinski izvršavane aplikacije. Samim tim povećana je bezbednost svih računara i lokalne mreže preduzeća.


  VAŽNO - Winflector ne koristi usluge udaljene radne površine (ranije Windows Terminal Services) ili Citrix proizvode (XenApp). Udaljena radna površina nije potrebna - pokrećete samo aplikacije odabrane za deljenje.


  Udaljena radna površina je dobro rešenje kada se želi daljinska administracija računara, nadgledanje radnog procesa i zaposlenih.


  Univerzalni štampač i sistem štampe

  Winflector Server poseduje integrisani virtuelni upravljački program za štampu. Štampanje je jednostavno i ne zahteva nikakvu naknadnu konfiguraciju. Ne zahteva instaliranje dodatnih upravljačkih programa (drajvera) za štampače na udaljenim klijentskim računarima. Pokrenuta aplikacija ima pristup svim štampačima koji su dostupni na udaljenoj klijentskoj stanici i, u zavisnosti od konfiguracije, štampačima instaliranim na serveru. Svaka od istovremeno izvršenih aplikacija ima pristup štampačima udaljenog klijentskog računara i opciono (prema konfiguraciji) onima na samom serveru. "Winflector printer" se povezuje tokom procesa podešavanja Winflector Servera. Nema potrebe da instalirate upravljački program na udaljene klijentske računare. Štampanje se vrši putem mrežne veze udaljenog klijenta, tako da nema potrebe za konfigurisanjem novih veza za štampanje.


  Upravljački program virtuelnog Winflector printera podržava štampanje putem EMF datoteka i bitmapa. EMF štampanje je podrazumevano i daje štampu u Window Enhanced Metafile formatu, prenosi printout stranice klijentu i štampa EMF datoteku na odabranom štampaču. EMF štampanje je generalno bolje od bitmap štampe. Obično printout stranice zauzimaju manje memorije i sadrže podatke o boji. Međutim, rezultati štampe zavise od dostupnosti fontova na klijentskom računaru i mogu se malo razlikovati od originalnih tj. server štampi ako nisu dostupni potpuno isti fontovi.


  Bitmap štampa je dostupna u 2, 16 i 256 boja. Prikazivanje se vrši preko upravljačkog programa štampača, tako da omogućuje 100% kompatibilnost štampe na serveru, ali može izgubiti neke informacije o boji. Štampanje u dve boje je podrazumevano za ovu vrstu štampe i daje dobre rezultate štampanja uz malu zauzetost memorije i kanala za prenos. Drajver oponaša boje koristeći senčenje (dithering). Sve bitmape se prenose putem mreže u kompresovanom formatu bez gubitaka, tako da trajanje prenosa u poređenju sa EMF datotekama nije mnogo duže.


  Printer PDF

  Winflector Server obezbeđuje aplikacijama poseban štampač koji generiše štampu u PDF formatu. Omogućuje štampanje sa bilo kojeg računara/uređaja koji pokreće Winflector klijent. PDF štampa se može sačuvati ili pregledati u pretraživaču ili PDF čitaču.


  Pre štampanja u PDF, moguće je odrediti opcije izborom vrste papira, rezolucije (DPI) i dubine boje. PDF štampe se mogu lako slati putem e-pošte, sačuvati u arhivi, štampati na fizičkom štampaču direktno ili preko usluga u oblaku.


  Udaljene maloprodajne kase i Smart kartice

  Programi za POS "Kase" se mogu koristiti preko Winflector Servera. Programi za rad sa kasama šalju fiskalne račune fiskalnom printeru preko VPN konekcije. Broj kasa je neograničen, odnosno ograničen je samo brojem licenci za aktivne konekcije. Winflector ima sopstveni upravljački program za udaljeni serijski port. Serijski (COM) portovi Winflector servera mapirani su na udaljenom klijentu. Na taj način Winflector omogućava fiskalnim printerima da koriste lokalne serijske portove.


  Za daljinsko potpisivanje dokumenata implementirano je mapiranja SMART kartica - (zahteva uključivanje opcije na strani udaljenog klijenta "Mapiranje čitača smart kartica").


  Elektronski potpis i Smart kartice

  Za daljinsko potpisivanje dokumenata implementirano je mapiranja SMART čitača kartica - (zahteva uključivanje opcije na strani udaljenog klijenta "Mapiranje čitača smart kartica").  Često postavljana pitanja

  Koje sve aplikacije Winflector može deliti?

  Bilo koja 32/64-bitna Windows aplikacija, uključujući i konzolne aplikacije, mogu se deliti pomoću Winflector servera. Aplikacije namenjene deljenju moraju se registrovati na serveru. Jednom registrovane biće dostupne svakom ovlašćenom korisniku za daljinsko izvršavanje sa udaljene radne stanice.

  Da li Winflector radi na 64 bit-nom Windows OS?

  Da, Winflector server se može instalirati i koristiti na računarima sa 64-bitnim Windows operativnim sistemom. Od verzije 3.1 podržava i pokretanje 64-bitnih aplikacija.

  Iz čega se sastoji Winflector softver?

  Winflector paket sadrži tri softverske komponente

 • Winflector server - koristi se za pokretanje i nadzor aplikacija.
 • Winflector klijent - mali program koji se povezuje na server i prenosi informacije o tome koju aplikaciju želite da koristite na daljinu.
 • Opcioni alati za programiranje koji se koriste u aplikaciji za naprednu komunikaciju između aplikacije i klijenta.
 • Jednostavno i jeftino rešenje

  Winflector HTTP Server je rešenje za svaku situaciju u kojoj je neophodno da se brzo i bezbedno pristupi mreži i pokrene aplikacija sa bilo kog mesta, u bilo koje vreme i bilo kog uređaja koji podržava HTML5 pregledače novije generacije. Potrebna je samo internet konekcija. Ovaj specijalno razvijen softver deli aplikacije, koje mogu da se izvrše sa udaljenog računara a da aplikacija sačuva svoj originalni izgled i funkcionalnost. Ne zamenljiv je za rad od kuće kada su okolnosti i uslovi takvi da je rad od kuće jedino moguće rešenje.

  Zahvaljujući Winflector serveru, aplikacije se izvršavaju samo na jednom računaru - centralnoj mašini tj. serveru aplikacija, dok udaljeni korisnici, sa svojih Windows, Linux, Mac OS računara, Android i iPad uređaja ili HTML5 pregledača, koriste aplikacije isto kao da rade lokalno. Winflector NE koristi usluge udaljene radne površine Remote Desktop Services (ranije poznat pod nazivom Windows Terminal Services), RemoteApp ili Citrix proizvode (XenApp).

  Winflector Server aplikacija:

 • Za rad od kuće u uslovima pandemije i vanrednog stanja
 • Za sve one koji imaju potrebu da efikasno dele aplikacije preko mreže
 • Za pristup aplikacijama sa bilo kojeg mesta na planeti.
 • Višestruka prednost:

 • Osetno smanjenje finansijskih troškova za softverske licence, mrežne i računarske resurse.
 • Sigurnost

 • Šifrirani prenos
 • Samo se odabrane aplikacije dele za daljinsko izvršavanje dok je ne deljenim aplikacijama pristup nemoguć
 • Jednostavan za korišćenje

 • Aplikacije se pokreću sa desktopa računara ili iz internet pregledača.
 • Aplikacija na svim operativnim sistemima

 • Svaka Windows aplikacija može se izvršavati samo na računarima koje pokreće neki od Windows operativnih sistema. Sa Winflector-om, svaka Windows aplikacija se daljinski izvršava i na Linux, MacOS, iPad i Android OS.
 • Server aplikacija

  Procesor (i) Preporučuje se višeprocesorski ili višejezgreni server
  Sistem Windows Server 2016/2012/2008R2/2008/2003/Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP (nema podrške za Home izdanje)
  RAM Zavisno od aplikacije najmanje 16 MB po sesiji
  Grafički režim 32/24/16-bitna boja

  Udaljeni računar (terminal, klijentska radna stanicama)

  Sistem Windows 2016/10/2012/8.1/8/2008R2/2008/7/Vista/2003/XP
  Linux 32/64-bit (uklj. Ubuntu), GTK 2.12+, X11R6+ (na primer Ubuntu 7.10, Fedora 10, Debian 5.0, CentOS 6.0, OpenSuSE 10.3, SuSE 11.0, Linux Mint 4.0 ili noviji)
  platforme zasnovane na ARM arhitekturi (npr. Rasberry Pi)
  MAC OSX
  Android version 1.5 ili noviji
  Web pregledač sa HTML5

  Pravila licenciranja

  Winflector Server („SOFTVER“) zaštićen je zakonom o autorskim pravima i međunarodnim ugovorima. Winflector Server je licenciran za pristup uređaju, što znači da svi umreženi računari mogu pristupiti aplikacijama instaliranim na Windows računaru. Jedan uređaj koji pristupa može pokrenuti neograničen broj aplikacija na serveru ukoliko za pristum poseduje sve potrebne kredencijale i za takav pristup mu je potrebna samo jedna licenca.

  Moguće je povezati neograničen broj računara, odnosno uređaja, u svojstvu klijenata zato što se računaju samo trenutno aktivni korisnici. Na primer, ukoliko posedujete deset licenci za pristup Winflector serveru, možete instalirati Winflector klijent na neograničeni broj računara/uređaja ali će istovremeno moći da pristupi i radi sa aplikacijom samo deset. Svakim isključivanjem nekog od aktivnih klijenata na njegovo mesto može se zakačiti na server bilo koji drugi klijent sa regularnim pravima pristupa Winflector serveru.

  Winflector Server omogućuje deljenje bilo koje Windows aplikacije.

  Licenca je namenjena korisnicima koji koriste aplikacije na poslu, putu i od kuće, na više paralelnih računara/uređaja u konkurentskom režimu i trajnog je karaktera.

  image
  image
  image
  image
  image
  image