Klub korisnika poslovnog softvera. Dobro došli!

E-SHOP

CENOVNIK - RUKOVODITEL

0 €
Preuzimanje i korišćenje bez naknade
SOFTVER - PROŠIRENO IZDANJE

PROŠIRENO IZDANJE
200 €

200 €
Plaćanje u DIN po srednjem kursu NBS
SVA IZDANJA

PROGRAMIRANJE
25€/radni sat

Prošireni Paket
KONAČNA CENA PO PROJEKTU
 • Opšte forme i obrasci
 • Automatizacija poslovnih procesa
 • Rest API
 • Formule i funkcije
 • Kalendar
 • Šabloni za štampanje
 • Pravila slanja e-pošte
 • Valute
 • Online ćaskanje
 • Ponavljajući zadaci
 • Info stranice
 • Praćenje vremena i vremenski izveštaji
 • Grafikon levak
 • Izveštaj o promeni istorije
 • Izveštaji o tabeli
 • Uobičajeni izvještaji
 • Izveštaj o vremenskoj liniji
 • Gantogram
 • Grafikoni i grafici
 • Kanban Board
 • Upravljanje zadacima pomoću maind mape
 • Mapa inventara
 • Mapa
 • Moduli za plaćanje
 • SMS moduli
 • Moduli za pohranu datoteka
 • Marketing putem e-pošte
 • Pametni unos
 • Telefonija