Klub korisnika poslovnog softvera. Dobro došli!

Implementacija

image
RDC AeroAdmin © AeroAdmin LLC

Daljinsko nadgledanje posla

Klub Legion je u saradnji sa IT kompanijom AeroAdmin LLC obezbedio softver za udaljenu radnu površinu za povezivanje na računare preko Interneta ili u LAN-u u bilo kom trenutku i sa bilo kojeg mesta i nadgledate tok posla ili rad zaposlenih. Pored nadgledanja zaposlenih, softver pruža potpunu kontrolu nad udaljenim računarima, uključujući kontrolu miša i tastature, prenos datoteka itd. Možete administrirati ili raditi na udaljenom računaru kao da sedite ispred njega.

DETALJNIJE
image
Winflector server © OTC S.A.

Serveri aplikacija

Imate li rešenje za svaku situaciju u kojoj je neophodan brz i bezbedan pristup Windows aplikacijama? Sa Winflector serverom aplikacija bez obzira gde se nalazite možete pokrenuti Windows aplikacije kao da ste na svom radnom mestu. Winflector deli Windows aplikacije, koje mogu da se izvrše sa udaljenog računara a da deljena aplikacija sačuva originalni izgled i funkcionalnost. Svi udaljeni korisnici Windows, MAC OSX i Linux računara mogu da koriste Windows aplikacije kao da rade lokalno na računaru koji pokreće Windows OS.

DETALJNIJE
image
Winflector HTTP klijent © OTC S.A.

Serveri aplikacija

Komercijalisti, agenti prodaje, horeca menadžeri, akviziteri i merčendajzeri, veoma visoko cene mogućnost da na terenu pristupe informacijama o stanju robe i proizvoda u realnom vremenu. Za uspostavljanje konekcije sa Winflector aplikacionim HTTP serverom, dovoljno je da imaju pristup G4 mreži ili bežičnom internetu, i za samo nekoliko trenutaka imaće na svom uređaju ažurne online informacije, kao da su pored računara u svojoj kancelariji.

DETALJNIJE
Pronađeno 1 od 1 stranice