Klub korisnika poslovnog softvera. Dobro došli!

Calculus12 - ERP u oblaku

Radno okruženje za preduzeća sa više ogranaka i rad zaposlenih na terenu, na putu i od kuće

CalculusCloud platforma

CalculusCloud platforma omogućuje lako, brzo i efikasno upravljanje svim kompanijskim resursima preko Interneta, bez ulaganja u opremu i mrežnu infrastrukturu. CalculusCloud Server aplikacija na kojem se izvršavaju Calculus12 poslovne aplikacije u oblaku, omogućuje zaposlenima rad u firmi, na terenu i od kuće. Dostupan je za Windows, MAC i Linux računare.
Rad na daljinu

CalculusCloud deli aplikacije na više udaljenih računara i isturenih lokacija u konkurentskom režimu rada

ERP decentralizacija

ERP Calculus12 u CalculusCloud oblaku dobija novu funkcionalnost u decentralizovanom radnom okruženju

Laka implementacija

Laka implementacija koja ne zahteva dodatni hardver i softver. Samo se prijavite u oblak i radite

Višekorisnički pristup

Višekorisnički pristup sa terena i od kuće sa uređaja koji rade pod Windows, MAC, Linux i Android OS

Rad iz Web pregledača

CalculusCloud ne zahteva instalaciju Calculus 12 softvera na računar - dovoljan je samo Web pregledač

Integrisan PDF printer

Štampajte PDF dokumenta, šaljite ih e-poštom, prosledite u C2B i B2B servise, čuvajte u oblaku

image
image
image
image
image