Pravila zaštite privatnosti

Izjava o privatnosti

Vlasnik veb lokacije www.legion.xsupport.eu, Legion PR, priznaje i poštuje prava na privatnost osoba koje posećuju ovu veb lokaciju.

IP broj i naziv servera osobe koja posećuje ovu veb lokaciju beleže se iz dijagnostičkih razloga.

Za pristup odabranim delovima veb lokacije www.legion.xsupport.eu potrebna je registracija. Korisniku je prilikom registracije potrebno da navede korisničko ime, lozinku i e-mail adresu. Ove informacije mogu se koristiti za kontaktiranje korisnika, ako je potrebno.

Svaki registrovani korisnik ima pravo da pogleda i izmeni sve informacije o sebi koje je pružio. Korisnik to može učiniti sam ili kontaktiranjem administratora ove veb lokacije.

Podaci o korisniku, uključujući adresu e-pošte, nikada se ne dele sa bilo kojim drugim licima ili preduzećima.
Nova tehnologija i rast naše veb lokacije u budućnosti mogu prouzrokovati promene u našem sistemu zaštite privatnosti. Otvoreni smo za svako mišljenje, sugestije i pitanja korisnika u vezi sa politikom zaštite privatnosti.
Sva pitanja i mišljenja pošaljite na: office@xsupport.eu.

Izjava o privatnosti za Android

Datum stupanja na snagu: 19. avgust 2019.

Winflector klijent za Android, (u daljem tekstu WFC klijent), može se koristiti za pokretanje i korišćenje daljinskih aplikacija za MS Windows. Ova politika privatnosti odnosi se isključivo na WFC klijent za Android aplikaciju, a ne na udaljene aplikacije ili sam MS Windows operativni sistem.

2. WFC klijent za Android čuva ime za prijavu i opciono - ukoliko korisnik odabere tu opciju - lozinku za svaki udaljeni server lokalno na sigurnom mestu.

3. Akreditivi za prijavu se čuvaju dok korisnik ne odabere opciju za uređivanje ili brisanje svih podataka koji se odnose na određeni server iz aplikacije.

4. Akreditivi za prijavu mogu se takođe - ako korisnik odabere tu opciju - postaviti u datoteku prečica na radnoj površini uređaja koji direktno pokreće udaljenu aplikaciju. U tom slučaju uređivanje ili uklanjanje podataka udaljenog servera iz aplikacije ne prouzrokuje njegovo uklanjanje iz datoteke prečica. Podaci u datoteci prečica su šifrirani.

5. Akreditivi za prijavu poslati serveru preko mreže uvek su šifrovani RSA algoritmom. Pored ovoga, nikada se ni sa kim ne dele.

6. Sva komunikacija podataka između klijenta i servera može se šifrovati ako se na serveru odabere ta opcija.

7. WFC klijent za Android čita IP adresu uređaja korisnika i deli ga sa serverom. Ova IP adresa se može prikazati na monitoru veze na WFC serveru.

8. IP adresu uređaja, korisničko ime za prijavu, ime daljinski pokrenute aplikacije, vreme njenog pokretanja i prekida evidentira WFC Server.

9. WFC klijent za Android kreira opšte dostupnu i nešifrovanu datoteku dnevnika gde se prijavljuje:
 • svako uspešno pokretanje udaljene aplikacije,
 • svaka neočekivana greška koja takođe uzrokuje da se na ekranu prikaže odgovarajuća poruka.
 • Cilj ove datoteke je dijagnostika grešaka. Međutim, ova datoteka se nikada automatski ne izvozi sa korisnikovog uređaja.

  10. WFC klijent za Android koristi sledeće osetljive sistemske dozvole:

  Čitanje statusa smart telefona
  WFC klijent za Android ima mogućnost automatskog zatvaranja udaljene aplikacije ako korisnik prestane da je koristi i pređe na drugu aktivnost ili napisti ekran uređaja bez da pravilno zatvori aplikaciju. Takođe sadrži drugu opciju koja sprečava automatsko zatvaranje ako korisnik zbog telefonskog poziva prestane da koristi WFC klijent. WFC klijent za Android mora biti u stanju da utvrdi status telefona kako bi otkrio da je telefonski poziv u toku. Pored toga WFC klijent za Android ne čita i ne beleži nikakve druge informacije vezane za telefonske pozive.

  Čitanje i pisanje u spoljnu memoriju
  WFC klijent za Android koristi spoljašnju SIM memoriju telefona isključivo da bi registrovao svoj rad u svrhu dijagnostike grešaka:
 • da kreira i ažurira datoteku dnevnika,
 • da proveri veličinu datoteke dnevnika,
 • da pravi rezervne kopije datoteke dnevnika,
 • da obriše stare rezervne kopije dnevnika ako je njihova veličina prevelika.
 • Pored toga, WFC klijent za Android ne obavlja nikakve operacije nad SIM memorijom uređaja.

  11. Ako pokrenuta udaljena MS Windows aplikacija čita sadržaj promenljive okruženja COMPUTERNAME i administrator servera odluči da se taj sadržaj mora generisati na klijentskom uređaju, za generisanje jedinstvenog računarskog imena WFC klijent za Android može da koristi sledeće podatake: jedinstveni ID Android uređaja, IMEI broj uređaja, serijski broj SIM kartice i podeliti ih sa udaljenom MS Windows aplikacijom. Pored ovih, ni jedan drugi podatak sa uređaja se ne čita i ne deli.

  12. Ova politika privatnosti se u budućnosti može izmeniti. Sve promene ove politike privatnosti biće objavljene na ovoj veb stranici.