Članstvo i delatnost kluba

Klubska podrška obuhvata usluge tehničke i konsultantska pomoći koja se odnosi na oblast primene Winflector i CalculusCloud softvera. Korišćenje Cloud servera je besplatno tokom tridesetodnevnog1 probnog perioda. Po isteku probnog perioda ukoliko član zaključi validan Ugovor o zakupu CalculusCloud softvera sa proizvođačem softvera Calculus d.o.o., može nastaviti sa korišćenjem svoje već konfigurisane baze podataka.

U slučaju da član po isteku probnog perioda ne zaključi ugovor ili njegovo zaključivanje odloži na neodređeno vreme, baza podataka se zbog isteka licence za probni period, automatski zaključava za unos novih dokumenata a Cloud Server ukida autentifikaciju člana za rad sa dodeljenim CalculusCloud aplikacijama. Ovim članu ne prestaje članstvo u klubu već miruje na neodređeno vreme. U slučaju da član opozove svoj pristanak o korišćenju ličnih podataka na osnovu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, nalog se neopozivo briše sa svim pripadajućim podacima i bazom podataka.

Upravljanje i administracija kluba

Klub Legion je administriran. Administratori vode računa o tome koje su aktivnosti nekomercijalne ili komercijalne. Komercijalni uslovi su apsolutno jednaki za sve članove kluba. Administratori će omogućiti svakom članu autentifikovani pristup svojim aplikacijama i bazi podataka i ujedno sprečiti bilo kakav uvid u podatke drugih članova.

Poverljivost

Članovi ne mogu deliti korisničko ime i lozinku Kluba Legion sa ne-članovima.

1 Probni period - CalculusCloud možete probno koristiti 30 dana posle uspešne inicijalizacije.