Klub korisnika AeroAdmin RDC softvera. Dobro došli!

AeroAdmin - daljinsko nadgledanje

AeroAdmin - Poslovni softver za udaljenu radnu površinu

AeroAdmin - je softver za udaljenu radnu površinu (RDC) koji ne zahteva nikakvu instalaciju, registraciju ili konfiguraciju. Male je veličine (oko 2 Mb) i može se pokrenuti za manje od jednog minuta. Dobrodošlo u momentu kada je potrebno da se što pre povežete na udaljeni računar za daljinsko upravljanje ili za jednostavan prenos datoteka.

 • Korisno za spontanu i redovnu tehničku podršku
 • Korisno za daljinsko nadgledanje i roditeljski nadzor
 • Savršeno za rad iz udaljene kancelarije ili za rad od kuće

 • Kako radi?

  AeroAdmin prikazuje ID broj svaki put kada se pokrene. Ovaj broj treba podeliti sa drugim korisnicima kako bi se neko drugi povezao sa vašim računarom. ID broj je statičan i vezan je za hardver računara, što znači da se tokom vremena ne menja. Takođe možete da koristite svoju IP adresu umesto ID-a.


  Administrator treba da unese ID klijenta da bi uspostavio vezu. Kada administrator prvi put pokuša da uspostavi vezu, udaljeni klijent mora da omogući prava pristupa, kao što su pregled ekrana, kontrola tastature i miša i prenos datoteka. Klijent može dati ili opozvati bilo koje od ovih prava. Sesija će početi odmah posle prihvatanja veze sa strane klijenta.


  AeroAdmin nudi veoma fleksibilan 3-faktorni sistem za autentifikaciju. Pored ručnog prihvatanja dolaznih veza, daljinski administrator može da se potvrdi ID-om hardvera ili lozinkom ili u kombinovanom režimu što daje dodatnu sigurnost.


  Često postavljana pitanja

  Da li sa AeroAdmin-om mogu prenositi podatke?

  AeroAdmin omogućava potpunu kontrolu i prenos datoteka na daljinu. Možete kopirati datoteke i foldere sa/na udaljeni računar preko šifrovanog kanala sa mogućnošću nastavka preuzimanja/prenosa u slučaju da se prekine veza s udaljenim računarom. Za ovu funkciju neophodna je minimum PRO licenca.

  Kako da podesim moj zaštitni zid?

  AeroAdmin je transparentan za zaštitne zidove. Ne brinite o zaštitnim zidovima i blokiranim portovima - AeroAdmin će pronaći put do bilo kog udaljenog računara.

  Da li mogu da postavim logo i naziv firme?

  Možete napraviti sopstvenu brend kopiju AeroAdmin-a. Podesite svoj logotip, postavite naziv i telefonski broj svoje kompanije u glavni prozor AeroAdmin-a ili postavite link do kompanijske veb lokacije, itd.

  Možete podesiti prava pristupa i lozinku za svoje operatere direktno u izvršnu datoteku radi lakšeg pristupa udaljenim računarima i instalacije AeroAdmina na udaljene računare. Za ovu funkciju neophodna je minimum CORPORATE licenca.

 • Radi bez registracije, instalacije ili konfiguracije
 • Povezuje se na računare iza NAT-a
 • Ugrađeni SOS sistem za hitnu pomoć
 • Male veličine, prenosiv
 • Bezbedan prenos datoteka
 • Pristup bez nadzora
 • Daljinska odjava korisnika, ponovno pokretanje
 • AES + RSA enkripcija
 • Dvofaktorna autentifikacija
 • Neograničene istovremene sesije
 • Branding za korporativne korisnike komercijalne verzije
 • Unapred konfigurisana prava pristupa za administratore
 • Kompletna AES+RSA enkripcija prenosa podataka
 • Podržani operativni sistemi

  Microsoft Windows:

 • 2003 / XP / Vista /7 /8 / 10
 • Server 2003 / 2008(R2) / 2012(R2) / 2016
 • 32 and 64 bit

 • Linux, Mac OS:

 • Radi sa WINE. AeroAdmin se može koristiti za daljinsko upravljanje Windows PC-jem sa Mac OS, Linux.
 • Brendiranje sa komercijalnom licencom

  Korišćenjem komercijalne licence korporativni korisnici mogu brendirati datoteku (dodati sopstveni logotip/ikonu, dodati naziv kompanije u glavni prozor, postaviti sopstvenu vezu i unapred konfigurisati pristupna prava za administratore radi lakše implementacije u korporativnu mrežu.

  VAŽNO OBAVEŠTENJE KORISNIKU

  Ovaj Ugovor o licenci za krajnjeg korisnika („EULA“) odnosi se na vas i samostalno vlasništvo Smolikov EG DBA AeroAdmin LLC (u daljem tekstu „AeroAdmin“ ili „Mi“) za licenciranje i upotrebu našeg softvera, koji uključuje softver AeroAdmin i sve verzije, module i aplikacije za njih (u daljem tekstu "softver"). Ovaj EULA obuhvata i sve povezane elektronske i štampane materijale, uključujući medije, dokumentaciju, identitet AeroAdmin i nalepnice itd. (U daljem tekstu pridruženi materijali).

  Preuzimanjem, instaliranjem ili na drugi način korišćenjem softvera prihvatate sve uslove i odredbe ovog ugovora o EULA i pravno se obavezujete. Ako se ne slažete sa bilo kojim od uslova ovog EULA, odmah vratite ili obrišite sve kopije softvera sa računara koji posedujete.


  LICENCA

  AeroAdmin ovim vam daje neekskluzivnu neprenosivu licencu za preuzimanje, instaliranje, izvršavanje, prikazivanje, skladištenje i distribuciju softvera trećim licima, pod uslovom da ove treće strane pristanu na uslove i odredbe ovog ugovora o licenci, u okviru odobrenog obima licence. Obim odobrene licence zavisi od vrste licence, čije specifikacije objavljuje AeroAdmin ili vam je AeroAdmin dostavio pisanim ili elektronskim putem kao rezultat kupovine licence.


  OGRANIČENJA

  Osim ako nije direktno navedeno u ovom ugovoru o EULA:

 • Ne smete preneti, podlicencirati, dodeliti, iznajmiti, zakupiti ili pozajmiti svoja licencna prava bilo kojoj drugoj osobi ili pravnom licu.
 • Ne smete otkriti svoje licence (npr. Ključ licence) trećim licima pod uslovom da licenca koja vam je data ima akreditive.
 • Ne smete uklanjati ili menjati ili zamenjivati bilo kakva obaveštenja o vlasništvu ili oznake na Softveru, osim ako je drugačije određeno u skladu sa specifikacijom licence koja vam je data.
 • Ne smete modifikovati, koristiti obrnuti inženjering, dekompajlirati, rastaviti, dešifrovati ili pokušati otkriti ili rekonstruisati bilo koji izvorni kod, algoritme, formate datoteka ili korisničko ili programski interfejs softvera ili bilo koje datoteke generisane ili sadržane u Softveru.
 • Ne smete zaobići, pokušati da otkrijete metod zaobilaženja ili obezbediti metodu za zaobilaženje svih tehnoloških mera zaštite u softveru.

 • AUTORSKO PRAVO/VLASNIŠTVO

  Softver je vlasnički proizvod kompanije AeroAdmin i njegovih davalaca licence i zaštićen je autorskim pravima, poslovnom tajnom i drugim zakonima o intelektualnoj svojini. Softver, uključujući šifru, dokumentaciju, izgled, strukturu i organizaciju i pridružene materijale, ekskluzivni je proizvod kompanije AeroAdmin, koja zadržava pravo svojine nad Softverom, njegovim kopijama, modifikacijama ili spajanjem delova.


  OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

  Softver vam isporučuje AeroAdmin „TAKAV KAKAV JE“ i bilo kakva iskazana ili podrazumevana garancija, uključujući, ali ne ograničavajući se na, podrazumevanu prodajnu garanciju, podobnost za određenu svrhu, ne kršenje prava trećih strana, integraciju, zadovoljavajući kvalitet softvera i pratećih materijala se odbacuje. Lice ili pravno lice koje koristi softver snosi sve rizike u pogledu kvaliteta i performansi softvera.

  Ni u kojem slučaju AeroAdmin, njegovi davaoci licence, zaposleni ili saradnici neće biti odgovorni za bilo kakvu direktnu, indirektnu, slučajnu, posebnu, uzročnu ili posledičnu štetu (uključujući, ali ne ograničavajući se na gubitak upotrebe, podataka ili dobiti, ili uštede; ili za prekid poslovanja), prouzrokovanu na bilo kojoj teoriji odgovornosti, bilo u ugovoru, striktnoj odgovornosti ili krivičnom delu (uključujući nepažnju ili na neki drugi način) koji proizilazi iz bilo kog načina korišćenja ovog softvera, čak i ako postoji obaveštenje o mogućnosti takve štete.

  AeroAdmin ne daje garanciju da proizvod nema greške ili da neće biti prekida ili kvara ili da je kompatibilan sa bilo kojim određenim hardverom ili softverom.

  U slučajevima kada država ili državno pravo ne dozvoljava takvo ograničenje, odgovornost će u svakom slučaju biti ograničena na cenu koja je plaćena za dozvolu korišćenja.

  Svi žigovi pripadaju njihovim vlasnicima.

  image
  image
  image
  image
  image