Klub korisnika poslovnog softvera. Dobro došli!

Softver

image
Winflector softver © OTC S.A.

Winflector Aplikacioni Server

Winflector je softver za daljinsko izvršavanje aplikacija na serverima aplikacija koje pokreće neki od Windows operativnih sistema. Na zahtev udaljenog korisnika aplikacionom serveru da pokrene Windows aplikaciju, Winflector pokreće GUI (Graphical User Interface) proces na serveru aplikacija i preusmerava određene elemente grafičkog interfejsa pokrenutog Windows programa, poput prozora, menija ili ikona, na udaljeni personalni računar i na taj način DALJINSKI izvršava aplikaciju.

DETALJNIJE
image
Calculus12 ERP u CalculusCloud oblaku © CALCULUS D.O.O.

Snažan ERP inspirisan klijentima

Calculus12 ERP je poslovni softver za planiranje resursa i upravljanje procesima preduzeća, kao što su finansije, lanac snabdevanja, proizvodnja, knjigovodstvo, usluge, HR aktivnosti i td. Calculus12 integriše ove procese u jedan sistem i pruža informacije u realnom vremenu svim sektorima preduzeća na osnovu kojih menadžment preduzeća donosi odluke zasnovane na kvalitetnim podacima. Od nabavke pa do isporuke, Calculus12 ERP daje potpunu preglednost važnih poslovnih procesa.

DETALJNIJE
image
Rukovoditel © IP Kharchishina O.A.

Rukovoditel PM, CRM & HelpDesk

Rukovoditel je aplikacija otvorenog koda dizajnirana za instalaciju na lokalni ili Internet server. Softver sadrži alate za dizajn, planiranje i upravljanje. To je moćan alat za kreiranje PM i CRM aplikacija. Glavni element su entiteti, a vi stvarate nove entitete. Entitete kreirate za projekte, zadatke, trgovinu i td. Možete uvoziti i izvoziti podatke iz Calculus ERP-a. Npr.možete povezati projekte i zadatke definisane u Rukovoditel-u sa sa radnim nalozima proizvodnje u Calculus-u, itd.

DETALJNIJE
Pronađeno 1 od 1 stranica