Klub korisnika poslovnog softvera. Dobro došli!

Uslovi korišćenja


Uslovi korišćenja


Softver dostupan na ovoj veb lokaciji

Bilo koji materijal dostupan za preuzimanje na veb lokaciji www.legion.xsupport.eu može se koristiti samo u skladu sa priloženim licencnim sporazumom. Dozvoljeno je preuzimanje pojedinačnih kopija softvera u skladu sa navedenim uslovima i u skladu sa licencnim ugovorom koji je priložen za softver.
Preuzimanje bilo kog materijala sa ove veb lokacije znači prihvatanje navedenih uslova. Nije dozvoljeno da koristite ovu veb lokaciju i preuzimate bilo kakav materijal sa ove veb lokacije ako se ne slažete sa navedenim uslovima.

Dokumentacija dostupna na ovoj veb lokaciji

Dokumentacija, informacije, fotografije i grafici koje je LEGION PR objavio na ovoj veb lokaciji predstavljeni su bez garancije pod bilo kojim uslovima. LEGION PR ne garantuje da su ovde objavljene informacije korisne za bilo koje ciljeve. LEGION PR ne snosi odgovornost za bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu koja bi mogla nastati upotrebom ovde predstavljenih informacija. LEGION PR ima pravo da izmeni objavljene podatke u bilo koje vreme bez najave i bez ikakve odgovornosti.

Pravila zaštite privatnosti

Sve informacije poslate LEGION PR-u pomoću obrazaca priloženih na ovoj veb stranici tretiraju se u skladu s pravilima zaštite privatnosti LEGION PR kompanije. Više o zaštiti privatnosti pročitajte ovde: Prava na privatnost.

Veze do drugih veb lokacija

Veb lokacija www.legion.xsupport.eu sadrži reference (linkove) na druge veb lokacije trećih strana. LEGION PR ne snosi nikakvu odgovornost za sadržaj veb lokacija trećih strana. Upotreba linkova sadržanih na ovoj veb stranici u potpunosti je na rizik i odgovornost korisnika.

Žigovi

Sva imena proizvoda koja se nalaze na ovoj veb lokaciji su registrovani zaštitni znaci njihovih proizvođača zaštićeni autorskim pravima - Registrovani zaštitni znaci