SAGLASNOST KORISNIKA SA USLOVIMA KORIŠĆENJA RUKOVODITEL SOFTVERA

Klub Legion koristi komercijalnu verziju softvera Rukovoditel.
Verzija Rukovoditel softvera je licencirana, koristi se u komercijalnom okruženju i nije vremenski ograničena.
Ovaj program je vlasništvo IP Kharchishina O.A. i zaštićen autorskim pravima i međunarodnim ugovorima.

Ugovor o licenci

1. DEFINICIJE

1.1 Predmet licence je softver „Rukovoditel“ koji se sastoji od dva dela (SOFTVER):
 • Licenca GNU GPLv2
 • glavni - glavni deo sadrži skup alata za dizajn i prilagođavanje aplikacije (GLAVNI)
 • dodatak - dodatak sadrži skup izveštaja i alata za efikasnije planiranje i upravljanje (DODATAK)
 • korisnička dokumentacija (DOKUMENTACIJA)

 • 2. GARANCIJSKO ISKLJUČENJE

  2.1. IP Kharchishina O.A. ne garantuje da softver odgovara bilo kojim potrebama korisnika ili da će softver raditi u uslovima koje korisnik samostalno odredi za rad
  2.2 IP Kharchishina O.A. nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu korišćenjem ili nemogućnošću korišćenja SOFTWER-a i dokumentacije.
  2.3 IP Kharchishina O.A. ne garantuje potpunu kompatibilnost SOFTWER-a sa bilo kojim standardom.

  3. USLOVI UPOTREBE

  3.1 Korisnik koristiti SOFTVER na veb adresi https://pro.xsupport.eu na svoj rizik.
  3.2 Korisnik ne može ukloniti zaštitne znake koji identifikuju SOFTVER ili informacije o autorskim pravima iz SOFTVERA.
  3.3 IP Kharchishina O.A. ne daje korisniku nikakva druga prava, posebno neisključivo pravo autorskog prava SOFTVERA kako je navedeno zakonom o autorskim pravima.
  3.4 Ova licenca ne proširuje ili ne zamenjuje licence potrebne za legalnu upotrebu sistema i aplikativnog softvera trećih strana


  4. ZAVRŠNE ODREDBE

  4.1 Svi slučajevi koji ovim sporazumom nisu izričito regulisani podležu propisima Ruske Federacije, naročito zakonima o autorskim pravima i sličnim zakonima i propisima civilnog zakonika. U slučaju da se bilo koji od propisa navedenih u ovom ugovoru sukobi sa zakonom ili postane nevažeć iz bilo kojih drugih razloga, svi ostali propisi i dalje važe.
  4.2 U slučaju spora koji su predmet realizacije ovog ugovora o licenci, određuje se stvarno nadležan sud za sedište IP Kharchishina O.A.

  Poslovni podaci

  • Naziv:© IP Kharchishina O.A.
  • Adresa:295053, Krim Rep, Simferopol g., Ul. Mate Zalki, 1/9, RU
  • OGRIP:315910200267145
  • TIN:911015991646