SAGLASNOST KORISNIKA SA USLOVIMA KORIŠĆENJA WINFLECTOR SOFTVERA

Klub Legion koristi komercijalnu verziju softvera Winflector za 1 (jednog) istovremenog korisnika.
Verzija Winflector-a koja se koristi je licencirana, koristi se u komercijalnom okruženju i nije vremenski ograničena.
Ovaj program je vlasništvo OTC S.A. i zaštićen autorskim pravima i međunarodnim ugovorima.

Ugovor o licenci

1. DEFINICIJE

1.1 Predmet licence je softver „Winflector“ koji se sastoji od sledećih elemenata (SOFTVER):
 • klijentski softver - biblioteke, zaglavne datoteke i pomoćni programi koji se koriste na strani klijenta
 • Winflector server - softver koji pokreće aplikacije (SERVER)
 • korisnička dokumentacija (DOKUMENTACIJA)

 • 2. GARANCIJSKO ISKLJUČENJE

  2.1. OTC ne garantuje da softver odgovara bilo kojim potrebama korisnika ili da će softver raditi u uslovima koje korisnik samostalno odredi za rad
  2.2 OTC nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu korišćenjem ili nemogućnošću korišćenja Winflector softvera i dokumentacije.
  2.3 OTC ne garantuje potpunu kompatibilnost softvera Winflector SOFTVER sa bilo kojim standardom.
  2.4 U roku od jedne godine nakon kupovine SOFTVERA, PRIMAOC LICENCE ima pravo na besplatnu tehničku podršku putem elektronske pošte od OTC-a. Tehnička podrška dostupna je radnim danima u vremenu koje određuje OTC.

  3. USLOVI UPOTREBE

  3.1 Korisnik može instalirati i koristiti ovu verziju SOFTVERA u komercijalnom okruženju na svoj rizik.
  3.2 Korisnik ne sme koristiti reverzibilni inženjering, dekompilirati ili rastaviti SOFTVER ili bilo koji deo SOFTVERA.
  3.3 Korisnik ne može ukloniti zaštitne znake koji identifikuju SOFTVER ili informacije o autorskim pravima iz SOFTVERA.
  3.4 Korisnik ne sme da menja informacionu strukturu, iznajmljuje ili unajmljuje, preprodaje ili podlicencira SOFTVER. Korisniku nije dozvoljeno da na bilo koji način redistribuira SOFTVER, naročito kad bi SOFTVER bio dostupan sa ftp ili http servera.
  3.5 OTC ne daje korisniku nikakva druga prava, posebno neisključivo pravo autorskog prava SOFTVERA kako je navedeno zakonom o autorskim pravima.
  3.6 Ova licenca ne proširuje ili ne zamenjuje licence potrebne za legalnu upotrebu sistema i aplikativnog softvera trećih strana

  4. ZAVRŠNE ODREDBE

  4.1 Svi slučajevi koji ovim sporazumom nisu izričito regulisani podležu propisima poljskog zakona, naročito zakonima o autorskim pravima i sličnim zakonima i propisima civilnog zakonika. U slučaju da se bilo koji od propisa navedenih u ovom ugovoru sukobi sa zakonom ili postane nevažeć iz bilo kojih drugih razloga, svi ostali propisi i dalje važe.
  4.2 U slučaju spora koji su predmet realizacije ovog ugovora o licenci, određuje se poljski sud stvarno nadležan za sedište OTC-a.

  Poslovni podaci

  • Naziv:© OTC S.A.
  • Adresa:ul. Chelmonskiego 248, 31-348 Cracow, PL
  • EU VAT:PL6771012524