Online zajednica korisnika Calculus12, Winflector i Rukovoditel softvera

Klub Legion je Online Internet privatna Winflector1 virtuelna laguna u koju se mogu usidriti samo "virtuelne jahte" sadašnjih i budućih korisnika Calculus12, Winflector i Rukovoditel softvera. Klub svakom članu obezbeđuje tehničku podršku putem CRM softvera Rukovoditel i daje na probno korišćenje bez naknade Calculus12 ERP softver sa jednom personalizovanom bazom podataka na period od 30 dana u CalculsuCloud oblaku. Članovima su na raspolaganju napredne online tehnike testiranja Calculus12 ERP poslovnog softvera kako bi se pre konačne odluke uverili u njegovu funkcionalnost. Naši konsultanti će pri tom pomoći članovima kluba da konfigurišu Calculus12 ERP na najsvrsihodniji način kako bi se svi poslovni procesi preduzeća pravilno preslikali u softversko (virtuelno) okruženje, bez potrebe da brinu o hardveru, mreži, instalaciji softvera, održavanju baze podataka, štampi i arhiviranju.

Kontekstno osetljiva pomoć, HelpDesk i video tutoriali

Na tržištu poslovnog softvera smo od, sada već daleke 1989. godine, i na osnovu tridesetogodišnjeg iskustva znamo da većina ljudi veoma retko čita obimna pisana uputstva i priručnike. Zbog toga su u kompaniji Calculus d.o.o. razvili veb izdanje uputstva za rad sa Calculus12 programskim paketom u vidu kontekstno osetljive pomoći koja se uvek može dobiti iz trenutno otvorenog (aktivnog) prozora aplikacije, vezano za situaciju koja je povezana sa sadržajem aktivnog prozora. Ali i pored pomoći zasnovane na kontekstu, za Calculus12 dostupan je i niz opštih priručnika na Calculus internet portalu koji su namenjeni softverskim entuzijastima za čitanje u celini. Dalje, koristimo YouTube Calculus12 kanal na kojem možete da vidite sve postavljene video tutoriale i naprednu veb & e-mail tehničku podršku (Help Desk). Lokalno i Veb online uputstvo, Help Desk, YouTube kanal i Projektni menadžment & CRM čine zajedno jedan napredan i kompletan sistema za pružanje podrške korisnicima savremenog poslovnog softvera kao što je Calculus12 ERP.

Klub Legion za podršku korisnicima Calculus12 ERP-a

Za pristup i učlanjenje u Klub Legion koristite kontakt formu softvera Rukovoditel2 za projektni menadžment & CRM. Takođe, pitanja u vezi članstva u klubu možete postaviti putem e-pošte legiọn@xsupport.eu.

Kompletna podrška članovima kluba se obavlja putem e-pošte i Veb portala. Telefonska podrška nije podržana.

1 Winflector je softver za virtualizaciju koji omogućuje lako, brzo i efikasno deljenje Windows aplikacija preko LAN i WAN mreže, bez prekomernog trošenja računarskih i mrežnih resursa.

2 Rukovoditel je aplikacija otvorenog koda i uključuje skup izveštaja i alata za planiranje i upravljanje procesima.