Sa Winflector serverom svaki Windows program je i na "zemlji" i u "oblaku"

Winflector Terminal Softver

Kovid 19 i rad od kuće

Ukoliko ste zbog Kovida 19 primorani da deo zaposlenih uputite na rad od kuće uz istovremeno poštovanje visokog nivoa bezbednosti i tajnosti poslovnih podataka na kompanijskim računarima, Legion PR nudi efikasno i provereno rešenje.
Omogućite zaposlenima da rade od kuće i koriste samo one kompanijske aplikacije koje im dodelite. Rad od kuće je moguć sa bilo kojeg uređaja (PC, tablet, smart telefon) koji ima aktivnu internet konekciju i radi na Windows, MAC, Linux ili Android platformi. Osim dozvoljenih aplikacija nije moguć pristup bilo kojoj drugoj aplikaciji, desktopu i ostalim resursima računara na kojem se izvršava daljinski pokrenuta aplikacija sa spiska dozvoljenih. Takođe, bilo kakav pristup ostalim umreženim računarima i kompanijskim serverima nije moguć.
Na taj način ćete efikasno osigurati aplikacije i podatke koji nisu u nadležnosti zaposlenih koji su upućeni na rad od kuće.


Čemu služe Winflector server i klijent?

Winflector je brz, siguran i jednostavan softver za upotrebu koji vam omogućava da pokrenete bilo koju aplikaciju sa bilo kojeg mesta na planeti. Winflector Server je jedan od najboljih softvera za virtualizaciju koji su dostupni na tržištu. Omogućuje lako, brzo i efikasno deljenje aplikacija preko mreže, bez prekomernog trošenja računarskih i mrežnih resursa. Jedan centralni server aplikacija, na kojem se programi izvršavaju, omogućuje jednostavan udaljeni pristup aplikacijama putem Winflector klijenta dostupnog za Linux i Windows. Winflector Server aplikacija je inovativno, sigurno, jeftino i jednostavno rešenje koje omogućuje efikasno deljenje i daljinsko izvršavanje aplikacija kroz LAN i WAN mreže.


Kako bismo izašli u susret korisnicima koji zbog Kovida 19 praktikuju rad od kuće, pripremili smo besplatnu potpuno funkcionalnu verziju Winflector softvera za dve istovremene radne stanice. Preuzmite, instalirajte i počnite da radite od kuće odmah.

Preuzmite odmah besplatnu Windows instalaciju: Server i klijent paket.


Laka integracija sa postojećom IT infrastrukturom

Winflector je svestran softver koji se lako može integrisati u postojeću IT infrastrukturu. Ne zahteva nikakve promene postojećeg sistema, zamornu migraciju podataka niti dodatnu obuku korisnika. Sve poslovne aplikacije koje se koriste u kompaniji mogu se deliti pomoću Winflector servera na siguran, brz i jednostavan način. Uz to, administracija, ažuriranje (upgrade) i arhiviranje baza podataka postaju lakši jer je potrebna samo jedna centralna instalacija softvera na aplikacioni server.


Integracija prozora aplikacija

Winflector Server uopšte ne deli svoju radnu površinu niti se na njegovoj radnoj površini otvaraju prozori daljinski pokrenutih aplikacija. Umesto toga, na računaru klijenta pojavljuju se samo prozori koje je otvorila aplikacija. Ovo rešenje je dobro iz nekoliko razloga:

 • Sprečava se uplitanje konektovanih korisnika u konfiguraciju i aplikativno okruženje na Windows serveru. Udaljeni korisnici koji nemaju administratorski nalog ne mogu menjati i konfigurisati okruženje Windows-a i Winflector servera, kao što se može dogoditi kada je udaljenom korisniku omogućen potpuni pristup radnoj površini Windows-a. Winflector Server će ograničiti pristup korisniku samo na ono što mu je odobrio i postavio administrator.
 • Radi se udobnije jer omogućuje direktan pristup prozorima aplikacija, umesto dodatnog prozora u kome se reprodukuje celokupna slika sa radne površine Windows-a.
 • Minimizira mrežni saobraćaj jer se šalju samo modifikacije prozora aplikacije bez ikakvih dodatnih informacija o Windows radnoj površini.
 • Neposredan pristup aplikacijama iz Windows, Linux i Android uređaja i HTML5 pregledača.


 • Često postavljana pitanja

  Koje aplikacije se mogu deliti pomoću Winflector-a?

  Bilo koja aplikacija uključujući 32/64-bitne Windows aplikacije mogu se deliti pomoću Winflector servera. Aplikacije namenjene deljenju se registruju na serveru. Jednom registrovane biće dostupne svakom korisniku kojem je administrator dao prava pristupa sa udaljenog računara (klijenta).

  Kako mogu dobiti tehničku podršku?

  Tehnička podrška korisnicima dostupna je putem e-pošte (legion@xsupport.eu) i daljinske podrške (RDC). Kada prijavljujete problem, molimo vas da navedete sledeće informacije:

 • naziv i verziju softvera
 • server i klijent operativni sistem (tačna verzija)
 • detaljan opis greške, učestalost njenog pojavljivanja, informacije ako se greška može reprodukovati
 • ID broj za daljinski pristup serveru aplikacija
 • Da li Winflector koristi Windows Terminal Services (TM), (WTS) ili Citrix?

  Winflector ne koristi Windows Terminal Services (TM) niti Citrix proizvode. Ne koristi ni protokol za udaljenu radnu površinu (RDP).

  Migracija aplikativnog softvera na Internet daje im sasvim novu, proširenu funkcionalnost i pruža mogućnost da kreirate moderno, centralizovano radno okruženje koje se posebno preporučuje kada je potrebno aplikacijama pristupiti sa više lokacija. Takođe, široka dostupnost mobilnog Interneta omogućiće rad u realnom vremenu. Centralizovana arhitektura je isključivo pod vašom direktnom kontrolom. Lako dostupna mogućnost lokalnog i daljinskog izvršavanja aplikacija uz niske troškove, poboljšanu sigurnost i pristup ažurnim dokumentima.

  Centralizacija rukovanja aplikacijama realizuje se u konkurentnom okruženju. Ovaj trend se često naziva "centralizovana obrada" ili "virtualizacija2 ili "računarsko korišćenje u oblaku". Sve ove metode imaju jednu osnovnu svrhu: sigurnu razmenu aplikacija i ažurnih dokumenata gde god da su potrebni.

  Višekorisnički pristup

  Aplikacije i dokumenta na serveru se dele i mogu ih istovremeno izvršavati svi ovlašćeni korisnici bez obzira da li rade u centrali, filijalama, na terenu ili od kuće. Virtuelno se bilo koji uređaj može koristiti kao klijentska radna stanica za pristup aplikacijama. Ovo uključuje Windovs, Linux, MacOS, Android, iPAD i iPhone uređaje.

  Mobilni pristup

  Namenski Android klijent omogućuje rad sa svim deljenim aplikacijama sa širokog spektra Android uređaja poput pametnih Android telefona i tableta. Pored toga, možete se direktno povezati preko bezbednih SSL protokola sa serverom aplikacija preko iPAD-a, iPhone-a i ostalih mobilnih uređaja koji podržavaju HTML5 pregledače.

  Licenca za besplatnu verziju Winflector-a

  Besplatna verzija softvera Winflector za 2 (dva) istovremena korisnika.

  Besplatna verzija Winflector-a je identična komercijalnoj verziji i može se koristiti kako u privatnom, tako i u komercijalnom okruženju sve dok je očuvano ograničenje pristupa serveru aplikacija za dva istovremena korisnika. Ova verzija nije vremenski ograničena.

  Proizvođač softvera ima pravo da korisniku odobri pravo na korišćenje Winflector softvera ("SOFTVARE") zajedno sa priloženom dokumentacijom kako je opisano u ovom dokumentu o licenci. Ovaj program zaštićen je zakonom o autorskim pravima i međunarodnim ugovorima.

  Ugovor o licenci

  1. DEFINICIJE

  1.1 Predmet licence je softver "Winflector", u daljem tekstu SOFTVER, koji se sastoji od sledećih elemenata:

  - klijentski softver, u daljem tekstu KLIJENT - sastoji se od biblioteka, heder fajlova i pomoćnih programa koji se koriste na strani klijenta

  - Winflector server, u daljem tekstu SERVER - je softver koji pokreće aplikacije

  - korisnička dokumentacija, u daljem tekstu DOKUMENTACIJA

  2. KADA GARANCIJA NE VAŽI

  2.1.Ne garantujemo da softver odgovara bilo kojim potrebama korisnika ili da će softver raditi u uslovima koje korisnik odabere za svoj rad.

  2.2 Nismo odgovorni za štetu nastalu upotrebom ili nemogućnošću korišćenja Winflector-ovog SOFTVERA ili DOKUMENTACIJE.

  2.3 Ne garantujemo kompatibilnost Winflector SOFTVERA sa bilo kojim standardom.

  2.4 Za ovu besplatnu verziju SOFTVERA ne pružamo tehničku podršku. Molimo prijavite eventualne probleme putem e-maila na support@winflector.com. Međutim, ne postoji garancija da će vaš problem biti rešen i da na njega bude odgovoreno.

  3. USLOVI UPOTREBE

  3.1 Korisnik instalira i koristi ovaj SOFTVER u privatnom i komercijalnom okruženju na svoj rizik.

  3.2. Korisnik ne sme obrnutim inženjeringom, dekompajlirati ili rastaviti SOFTVER ili bilo koji deo SOFTVERA.

  3.3 Korisnik ne sme ukloniti zaštitne znakove koji identifikuju SOFTVER ili informacije o autorskim pravima iz SOFTVERA

  3.4 Korisnik ne sme da vrši izmene, menja informacionu strukturu, iznajmljuje ili unajmljuje, preprodaje ili podlicencira SOFTVER. Korisniku nije dozvoljeno da na bilo koji način redistribuira SOFTVER, a posebno da stavlja SOFTVER na ftp ili http servere.

  3.5 Ne dajemo korisniku nikakva druga prava, posebno neisključivo pravo autorskog prava na SOFTVER kako je navedeno zakonom o autorskim pravima.

  3.6 Ova licenca ne proširuje ili ne zamenjuje licence potrebne za legalnu upotrebu sistema i aplikativnog softvera trećih strana.

  4. ZAVRŠNE ODREDBE

  4.1 Svi slučajevi koji nisu izričito regulisani ovim sporazumom podležu propisima zakonodavstva Republike Poljske, posebno zakonima o autorskim pravima i sličnim zakonima i propisima građanskog zakonika. U slučaju da se bilo koja kluzula navedena u ovom sporazumu sukobi sa zakonom ili postane nevaljana iz bilo kojih drugih razloga, svi ostali propisi i dalje važe.

  4.2 U slučaju kontroverzi koje su proizašle iz realizacije ovog ugovora o licenci, sud koji je nadležan da vodi spor je sud Republike Poljske relevantan za lokaciju OTC-a.

  Server aplikacija

  Procesor (i) Preporučuje se višeprocesorski ili višejezgreni server
  Sistem Windows Server 2016/2012/2008R2/2008/2003/Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP (nema podrške za Home izdanje)
  RAM Zavisno od aplikacije najmanje 16 MB po sesiji
  Grafički režim 32/24/16-bitna boja

  Udaljeni računar (terminal, klijentska radna stanicama)

  Sistem Windows 2016/10/2012/8.1/8/2008R2/2008/7/Vista/2003/XP
  Linux 32/64-bit (uklj. Ubuntu), GTK 2.12+, X11R6+ (na primer Ubuntu 7.10, Fedora 10, Debian 5.0, CentOS 6.0, OpenSuSE 10.3, SuSE 11.0, Linux Mint 4.0 ili noviji)
  platforme zasnovane na ARM arhitekturi (npr. Rasberry Pi)
  MAC OSX
  Android version 1.5 ili noviji
  Web pregledač sa HTML5

  Pravila licenciranja

  Winflector Server ("SOFTVER") zaštićen je zakonom o autorskim pravima i međunarodnim ugovorima. Winflector Server je licenciran za pristup uređaju, što znači da umreženi računari mogu pristupiti aplikacijama instaliranim na serveru. Jedan uređaj koji pristupa može pokrenuti neograničen broj aplikacija na serveru i za to je potrebna samo jedna licenca za pristup serveru.

  Moguće je povezati neograničen broj računara, odnosno uređaja, u svojstvu klijenata zato što se računaju samo trenutno aktivni korisnici. Na primer, ukoliko posedujete deset licenci za pristup Winflector serveru, možete instalirati Winflector klijent na neograničeni broj računara/uređaja ali će istovremeno moći da pristupi i pokrene aplikaciju samo deset klijenata. Svakim isključivanjem nekog od aktivnih klijenata na njegovo mesto može se zakačiti na server bilo koji drugi kllijent sa regularnim pravima pristupa Winflector serveru.

  Winflector Server omogućuje deljenje bilo koje Windows aplikacije.

  Komercijalna licenca je namenjena poslovnim korisnicima koje žele da njihovi zaposleni koriste poslovne aplikacije na više od dva istovremeno prijavljena računara/uređaja na aplikativni server. Rad se obavlja u konkurentskom režimu.

  image
  image
  image
  image
  image